RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski składać można:

 • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląśkiej
 • faksem: numer (032) 248-73-80

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawdowego w Rudzie Śląskiej w godz. 7.00 – 15.00.

Dyrektor i Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawdowego w Rudzie Ślaśkiej przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy CKPiDZ.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza CKPiDZ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do CKPiDZ.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej CKPiDZ dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta
 • oraz podpisania przesłanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKPiDZ na ePUAP: /CKPiDZ/SkrytkaESP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do CKPiDZ:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do CKPiDZ:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB. W przypadku większych załączników zaleca się skorzystanie z repozytorium "dużych plików" dostępnego na platformie ePUAP.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT,
  • XML, XLS, XLSX, ODS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR, TAR, GZ.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Instrukcje

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.Opublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 14.07.2015
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 01.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 881