RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktykułów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu, [pobierz PDF]
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Szkolnego Systemu Oceniania,
 • Rocznego Planu Pracy Szkoły,
 • Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
 • Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 • Regulaminu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. [pobierz PDF]

Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej  jest Miasto Ruda Śląska.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Na czele szkoły stoi Dyrektor.Opublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 26.01.2018
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 01.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 953