RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa Składnika Numer inwentarzowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Frezarka pozioma FW 250x1000 I-M/011-412M/2 1 1971 Obrabiarka sprawna, brak posuwów mechanicznych, brak płynnej regulacji obrotów wrzeciona, brak układu chłodzenia, instalacja elektryczna wymagająca modernizacji. Brak osłony śruby napędu wzdłużnego stołu. Obrabiarka wymaga remontu kapitalnego. Dokumentacja DTR - częściowa. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 2000
2 Szlifierka do noży SAR I-M/013-415M/2 1 1964 Szlifierka sprawna, brak układ chłodzenia, głośna praca, brak jednej osłony. Brak DTR. Warsztat nr 1 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 1500

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKPiDZ lub przesłać na adres

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą
  • ceny za poszczególne składniki majatku ruchomego
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKPiDZ w wersji elektronicznej

1. Frezarka pozioma FW 250x1000

2. Szlifierka do noży SAROpublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 21.03.2019
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 21.03.2019
Dokument oglądany razy: 86