RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 11 czerwca 2019 r. - Remont pomieszczeń - malowanie i częściowe naprawy w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska, ul. Gliniana 2, 41-710 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 (Warsztat nr 4), 41-709 Ruda Śląska. czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 31 maja 2019 r. Remont pomieszczeń - malowanie i częściowe naprawy w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska, ul. Gliniana 2, 41-710 Ruda Śląska, ul. Hallera 6 (Warsztat nr 4), 41-709 Ruda Śląska. czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 3 stycznia 2019 r. Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO KOLORYZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 28 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 27 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 27 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO KOLORYZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20 listopada 2018 r. Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2019 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 22 maja 2018 r. Remont pomieszczeń - malowanie i częściowa naprawa tynków w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16 maja 2018 r. Remont pomieszczeń - malowanie i częściowa naprawa tynków w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 13 marca 2018 r. Remont pomieszczeń - malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz uzupełnianie tynków w pomieszczeniach gastronomicznych (obieralnia, cukiernia, garmażernia, kuchnia, magazyny, zmywalnia, jadalnia, korytarz) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gliniana 2, 41-710 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 marca 2018 r. Remont pomieszczeń - malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz uzupełnianie tynków w pomieszczeniach gastronomicznych (obieralnia, cukiernia, garmażernia, kuchnia, magazyny, zmywalnia, jadalnia, korytarz) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gliniana 2, 41-710 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 21 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO KOLORYZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 21 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 19 grudnia 2017 r. Realizacja szkolenia: dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska – w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT) czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 14 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa KOMPRESORA – SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 grudnia 2017 r. Realizacja szkolenia: dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska – w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT) czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO KOLORYZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 11 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa KOMPRESORA – SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 6 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa KOMPRESORA – SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 4 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 4 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 4 grudnia 2017 r. Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 24 listopada 2017 r. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska. czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 24 listopada 2017 r. Realizacja szkoleń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT). czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22 listopada 2017 r. Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22 listopada 2017 r. Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznegoi Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22 listopada 2017 r. Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2018 czytaj więcej

 


 

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 21 listopada 2017 r. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska. czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16 listopada 2017 r. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego – Zadanie 1 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska.czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16 listopada 2017 r. Realizacja szkoleń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, w ramach Zadania 2 projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT).czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18 sierpnia 2017 r. dla zamówienia Malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz drobne uzupełnienia tynków w pomieszczeniach gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10 sierpnia 2017 r. Malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz drobne uzupełnienia tynków w pomieszczeniach gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 29 maja 2017 r. dla zamówienia Wymiana rynien i rur spustowych oraz uszczelnianie dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej 9. czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19 maja 2017 r. Wymiana rynien i rur spustowych oraz uszczelnianie dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej 9. czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 17 stycznia 2017 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa artykułów fryzjerskich do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 13 stycznia 2017 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa środków czystości do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 13 stycznia 2017 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa odzieży ochronnej do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 13 stycznia 2017 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 5 stycznia 2017 r. Sprzedaż i dostawa artykułów fryzjerskich do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 4 stycznia 2017 r. Sprzedaż i dostawa odzieży ochronnej do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 4 stycznia 2017 r. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 4 stycznia 2017 r. Sprzedaż i dostawa środków czystości do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2017 czytaj więcej

 


Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 13 grudnia 2016 r. dla zamówienia Malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz uzupełnianie tynków w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska czytaj więcej

 


Zaproszenie do składania ofert z dnia 7 grudnia 2016 r. Malowanie farbą emulsyjną i olejną oraz uzupełnianie tynków w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska czytaj więcej

 


Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 8 września 2016 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląskaczytaj więcej

 


Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 1 września 2016 r. dla zamówienia Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląskaczytaj więcej

 


Zaproszenie do składania ofert z dnia 25 sierpnia 2016 r. dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.czytaj więcej

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 28 czerwca 2016 r. dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.czytaj więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17 czerwca 2016 r. dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.czytaj więcejOpublikował: Łukasz Ocipka
Publikacja dnia: 11.06.2019
Podpisał: Łukasz Ocipka
Dokument z dnia: 17.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 262